Дисперсиянын ордун толтуруу модулу (DCM)

  • Dispersion Compensation Module

    Dispersion Compensation Module

    Дисперсиялык ордун толтуруу модулу өзгөчө 1550нм аралык аралык тармак үчүн иштелип чыккан. Бул бир гана оптикалык оптикалык талчанын эффективдүү ордун толтурбастан, стандарттуу бир режими хроматикалык дисперсия градиентин 100% ордун толтура алат. Өзгөчөлүктөрү ● Алыс аралыкка 1550нм тармактар ​​үчүн иштелип чыккан ● Жогорку жүктөмдүн дисперсиялык ордун толтуруу. ● Төмөнкү чыгымдарды азайтуу Продукциялар сериясы DCM-20 (Fiber length≥20km) DCM-40 (Fiber length≥40km) DCM-60 (Fiber length≥60km) DCM-80 (Fiber length≥80km ...