Raman Оптикалык күчөткүч

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Raman оптикалык күчөткүч ZRA1550

    Эрбий-легирленген була күчөткүчү (EDFA), өзүнөн-өзү чыккан эмиссиянын (ASE) ызы-чуусунан жана каскаддардан, өзүнөн-өзү чыккан эмиссиялык ызы-чуунун топтолушунан улам, тутум кабыл алуучунун SNR көлөмүн бир топ төмөндөтөт, ошентип тутумдун сыйымдуулугун жана релелик эмес аралыкты чектейт. Жаңы муундагы Raman була күчөткүчү (ZRA1550) оптикалык сигналдын күчөшүнө Стимулдаштырылган Рамандын чачырашынан (SRS) пайда болгон оптикалык утуш аркылуу жетишет. FRA кеңири спектрге ээ; өткөрүү жөндөмдүүлүгүн дагы кеңейтсе болот ...